PERIKOPA

 

APRILY: VAVOLOMBELON’NY HERINY NY TOMPO
02 Karemy V Eks. 9: 13-19 Mat. 24: 29-31 Rom. 9: 14-18
09 Sampana Dorkasy Sal. 68: 7-14 Lio. 19: 37-44 IIPet. 1: 16-21
13 Alakamisy Masina Sal. 41: 4-13 Mat. 26: 20-25 Asa. 1: 15-20
14 Zoma Masina Amo. 8: 7-12 Mat. 27: 45-50 IIKor. 4: 7-11
16 PASKA Dan.12:8-13 Mat.28:1-10 IKor.1:18-25
23 Ala.I man. Paska Asa TOPAZA Eks.22: 21-23 Mat.28:16-20 Fili.3:1-11
30 Ala.II man. Paska Deo.4:32-38 Lio.24:13-27 Efe.1:15-23
MEY: VAVOLOMBELON’NY  TOMPO NY FAHENDRENA
07 Ala III man. Paska Dan. 2: 17-23 Lio. 1: 8-17 Rom. 16: 17-20
14 Ala. IV man. Paska SLK Gen. 41: 33-40 Mar. 6: 1-3 IPet. 4: 7-11
21 Ala; V man. Paska Alahady FFPM ISam . 18: 12-16 Jao. 17: 20-26 Efe. 4: 1-6
28 Ala. VI man. Paska Oha. 23: 19-25 Mat. 25: 1-13 Tito. 2: 1-5