Sekoly alahady

Sampana Sekoly Alahady:
 » Zaro amin’ny làlana tokony halehany ny zaza ,Ka na rehefa antitra aza izy , dia tsy hiala amin’izany  » Ohabolana 22:6
1)Ny tanjona kendrena:Ny Sekoly Alahady F.J.K.M. dia mampianatra ny tenin’Andriamanitra ,mba hahatonga ny olona rehetra handray ny teny soa Mahafaly ho fiainana, ka hivelarany amin’ny maha zanak’Andriamanitra azy tokoa.

Mianatra Sekoly alahady isaky ny alahady amin’ny 2 ora tolakandro ka hatramin’ny 3 ora tolakandro ao am-piangonana ary amin’ny teny malagasy sy teny frantsay no hanantanterahana izany.

2) Ny antom-pisian’ny Sekoly Alahady:

Mitory ny Filazantsara amin’ny alàlan’ny fampianarana mba hahaizan’ny Fiangonana ny Soratra Masina.

3) Momba ny sampana:

a)Ireto avy ny mambra ao amin’ny Birao ankehitriny 2014 ka hatramin’ny 2018:

-Filoha : Atoa ANDRIANASOLO Lanto
-Mpitantsoratra : Rtoa RALIVOLOLONIRINA Sahondra Lovasoa
-Mpitahiry vola: Rtoa COSSU Tina
-Sekreteran’ny vola: Rtoa ANDRIANASOLO Volarisoa

b) Sokajy misy :
– Sokajy zaza : 7 , Mpampianatra : Rtoa COSSU Tina
– Sokajy ankizy :5 , Mpampianatra :Rtoa RANDRIAMANANTENA Esther
– Sokajy zatovo : 2, Mpampianatra : Rtoa RALIVOLOLONIRINA Sahondra Lovasoa

4) Fotoam-pivorian’ny Sampana:
Mivory indray mandeha isam-bolana ao ampiangonana isaky ny asabotsy voalohany volana.

« Raiso ny tenin’Andriamanitra ho sabatry ny fanahy »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *