FJKM

Fototra iorenan’ny FJKM

MPIANDRAIKITRA FOIBE

BIRAO Filoha :

ANDRIAMAHAZOSOA Iraka Ammi, mpitandrina tao aminy FJKM Androndra Fahasoavana) no voafidy ho Filoha hiandry sy hitandrina ny sahan’ny FJKM mandritry ny efa-taona manaraka (2016-2020).

Filoha mpanampy:

ZARAZAKA Jean Louis

Ny fiorenany

Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara, afohezina amin’ny hoe : « FJKM » dia :
Fehezin’ny hitsivolana laharana faha 62-117 tamin’ny 01 obrobra 1962. Nankatoavin’ny Didy Fanapahana laharana faha-2175 tamin’ny 06 Jolay 1972 izay navoaka tamin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika Malagasy (JORM) tamin’ny 15 Jolay 1972

Ny finoany

Ny FJKM dia mino sy manaiky :

Ny maha-Andriamanitra Tokana ny Ray sy ny zanaka ary ny Fanahy Masina ;
Ny maha-Andriamanitra ny Ray Mpahary izao rehetra izao ;
Ny maha-Andriamanitra tonga nofo an’i Jesoa Kristy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao :
Ny maha-Andriamanitra ny Fanahy Masina ;
Ny Tenin’Andriamanitra araka izay isehoany ao amin’ny Baiboly sy izay hazavaina eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina no raisiny ho loharano sy fitsipiky ny finoany sy ny fiainany ;
Ny Sakramenta roa (2) : Ny Batisa sy ny Fanasan’ny Tompo

Ny zava-kendreny

Ny handrenesan’ny Malagasy sy ny Mponina eto Madagasikara ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy sy handraisany ary hanekeny Azy ho Tompo sy Mpamonjy
Ny handraisany anjara eo amin’ny sehatry ny Fiangonana sy Vondrom-piangonana Kristiana eran-tany
Ny fijoroany ho vavolombelon’i Jesoa Kristy eo amin’ny fiarahamonina no anehoany ny maha fanasina sy maha fanazavana azy eo amin’ny voahary manontolo sy izao tontolo izao

Ny adidiny

Ny manambara fa Jesoa Kristy no Tompo Tokana Mpamonjy izao tontolo izao ;
Ny manompo sy midera ary manome voninahitra an’Andriamanitra amin’ny teny sy amin’ny asa ary ny fiainana rehetra ;
Ny mitory ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy Tompo amin’ny olona rehetra sy ny olona manontolo.

notsongaina tamin’ny tranokala FJKM FOIBE

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *