Tonga soa

Ny F.J.K.M. Strasbourg Famonjena dia faly miarahaba sy manonona ny fiadanan’ny Tompo ho an’ny tsirairay ary mitsidika ny tokatranon’ny mpianakavin’ny finoana rehetra amin’ny alàlan’ity tranokala ity ho fijoroana ho vavolombelon’i Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy.

Ny fanompoam-pivavahana dia isaky ny alahady hariva manomboka amin’ny 3 ora tolakandro ,koa faly mandray sy hiombom-bavaka aminao ary hiaraka hanome voninahitra an’Andriamanitra ary misy fandraisana Fanasan’ny Tompo isaky ny Alahady voalohan’ny volana.

 

fiangonana

6A Place d’Austerlitz

67000 Strasbourg

Station tramway : Porte de l’Hopital

fjkm.strasbourgfamonjena@gmail.com

 

FAMPATSIAHIVANA

Sekoly alahady : manomboka amin’ny 2 ora tolak’andro

   FOTOANA MANARAKA

Alahady 30 oktobra 2016, 3 ora tolak’andro

Ankatoky ny Fandraisana

 

Perikopa

MAHATOKY AMIN'NY ASANY NY MINO

30 Oktobra 2016 : Alah.XXIII Trinite Reformasiona

ISam. 2:35-36
Mat. 25:14-30
Apo. 2:8-11

Vaovao Tselatra

FANDRAISANA IREO MPANDRAY NY FANASAN'NY TOMPO VAOVAO SY FANDRAISAN-TANANA DIAKONA


Nohon'ny fahasoavan'ny Tompo dia nitombo isa indray ny mpiray latabatra aminy. Koa dia mirary soa an'i:

- Rtoa BOTO Lala Tiana
- Rtoa kely BOTO Vanina
- Rtoa kely RAMELOARISON Hanitriniaina Gracia

Andriamanitry ny fiadanana anie hanome hery sy hanampy azy ireo.

Tsy adino koa:

-Atoa RANDRIAMANANTENA Georges

Izay noraisin-tànana diakona, ny fahasoavan'ny Tompo anie hirotsaka aminy hatrany eo ampanantaterahana ny asany.