Finaritra!
Ny F.J.K.M. Strasbourg Famonjena dia faly miarahaba sy manonona ny fiadanan’ny Tompo ho an’ny tsirairay ary mitsidika ny tokatranon’ny mpianakavin’ny finoana rehetra amin’ny alàlan’ity tranokala ity ho fijoroana ho vavolombelon’i Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy.Ny fanompoam-pivavahana dia isaky ny alahady hariva manomboka amin’ny 3 ora tolakandro ,koa faly mandray sy hiombom-bavaka aminao ary hiaraka hanome voninahitra an’Andriamanitra ary misy fandraisana Fanasan’ny Tompo isaky ny Alahady voalohan’ny volana.